Bc. Renata Maczková

Diplomová práce

Sociální práce a etika v jednání sociálního pracovníka

Social Work and Ethics in the Behaviour of the Social Worker
Anotace:
Diplomová práce "Sociální práce a etika v jednání sociálního pracovníka se zabývá sociální práci a etikou v jednání sociálního pracovníka, jak v teoretické, tak i praktické rovině. Sjednocuje pohled na sociální práci ve vztahu k sociální pedagogice, společnosti a také představuje její regionální rozměr. Profesní etika je představována ve spojitosti se sociální prací a také etickým kodexem, který je …více
Abstract:
My thesis is called "The Social Work and Ethics in Social Worker´s Behaviour" deals with social work and ethics in social worker´s behaviour in theoretical as well as practical field. It integrates the general look at social work in accordance with social pedagogy, society and it also represents its regional dimension. Professional ethics is introduced in connection with social work as well as social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016
Zveřejnit od: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Maczková, Renata. Sociální práce a etika v jednání sociálního pracovníka. Zlín, 2016. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika