Mgr. Klára Holásková

Diplomová práce

Profesní etika soudců a sociální sítě

Professional Ethics of Judges and Social Networks
Anotace:
Diplomová práce nazvaná Profesní etika soudců a sociální sítě se věnuje tématu, jehož význam vzrůstá spolu s tím, jak za poslední dekádu dochází k rozvoji sociálních sítí. Jedná se o otázky, jak mohou soudci na těchto sítích vystupovat, aby jejich počínání bylo v souladu s etickým rámcem soudcovského jednání. Podstatnou část práce tvoří prezentace kvalitativního výzkumu, který byl realizován mezi justičními …více
Abstract:
The diploma thesis called Professional Ethics of Judges and Social Networks deals with a topic, which has acquired importance as social networks developed throughout the last decade. These questions address participation of judges on such networksso that their actions are consistent with the ethical framework ofa judicial conduct. A presentation of qualitative research, realized among the judicial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: JUDr. Martin Hapla, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta