Ing. Tomáš PLACHÝ

Bakalářská práce

Publikační systém zaměřený na prezentaci rozhlasových stanic

Content management system for presentation of radio stations
Anotace:
Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvoření webového publikačního systému, který bude díky svému specifickému zaměření následně použit v běžném internetovém provozu jako webový portál regionální rozhlasové stanice. V první části práce jsou uvedeny technologie a software, které byly použity při vytváření projektu. Další část popisuje samotný produkt. Následuje analýza původního stavu a požadavků …více
Abstract:
Main target of my bachelor{\crq}s thesis was creating of web content system that, due to its specific focusing, will be subsequently used in common Internet operation as the web por-tal of the regional radio station. In the first part of my work there are mentioned technology and software, which were used during creating of this project. Next part describes product itself. An analysis of the original …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2007
Zveřejnit od: 24. 5. 2007
Identifikátor: 6268

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. Ing. Zdenka Prokopová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PLACHÝ, Tomáš. Publikační systém zaměřený na prezentaci rozhlasových stanic. Zlín, 2007. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 24. 05. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 5. 2007 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.