Tereza Břoušková

Bachelor's thesis

Changes of the brewing industry in the Czech Republic after 1989

Změny v pivovarnictví v České Republice po roce 1989
Abstract:
Tato bakalářská práce popisuje změny v pivovarnictví po politických změnách vzniklých po roce 1989. První část práce je věnována historii pivovarnictví na našem území. Stěžejní část práce dále popisuje změny v pivovarnictví po roce 1989 a zaměřuje se především na státní pivovary, národní pivovary a mikro pivovary. V další kapitole se věnuje změnám po vstupu do Evropské Unie. Součástí práce je i praktický …more
Abstract:
This bachelor thesis describes changes in the brewing industry after the political changes in 1989. The first part of the thesis describes the history of brewing in our territory. A crucial part of this thesis is focused on the changes and development after the 1989 and aims at the state breweries, national breweries, and microbreweries. Next part of the thesis describes changes attached to breweries …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 12. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
  • Reader: Lenka Prášková, externi

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií