Tereza Břoušková

Bakalářská práce

Changes of the brewing industry in the Czech Republic after 1989

Změny v pivovarnictví v České Republice po roce 1989
Anotace:
Tato bakalářská práce popisuje změny v pivovarnictví po politických změnách vzniklých po roce 1989. První část práce je věnována historii pivovarnictví na našem území. Stěžejní část práce dále popisuje změny v pivovarnictví po roce 1989 a zaměřuje se především na státní pivovary, národní pivovary a mikro pivovary. V další kapitole se věnuje změnám po vstupu do Evropské Unie. Součástí práce je i praktický …více
Abstract:
This bachelor thesis describes changes in the brewing industry after the political changes in 1989. The first part of the thesis describes the history of brewing in our territory. A crucial part of this thesis is focused on the changes and development after the 1989 and aims at the state breweries, national breweries, and microbreweries. Next part of the thesis describes changes attached to breweries …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
  • Oponent: Lenka Prášková, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií