Bc. Lenka Holoubková

Bakalářská práce

Spádovost za službami ve vybraném regionu

Travel to services in selected region
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je analýza procesů obslužné spádovosti v regionu města Telč. Zkoumané území zahrnuje 45 obcí, které spadají do tohoto správního obvodu obce s rozšířenou působností. Práce se zabývá analýzou mikroregionálních obslužných procesů ve školství, zdravotnictví, maloobchodu a službách. Podkladem pro tuto práci bylo vlastní anketární šetření v obcích vybrané oblasti. Na základě zjištěné …více
Abstract:
The aim of this thesis “Travel to services in the selected microregion” is to analyse travel to services in the Telč region. The investigated area covers the administration district with 45 municipalities. The thesis analyse the microregion processes like commuting to schools, health centres, shops and in the services. Based on questionnaire survey findings the partial and complex regions were defined …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc.
  • Oponent: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa