Bc. Petr Plavec

Master's thesis

Projekt návrhu a tvorby webového informačného systém pre správu a optimalizáciu finančných portfólií

Project of Design and Creation of Web Information System for Management and Optimization of Financial Portfolios
Abstract:
Práce se v teoretické části zabývá popisem základních vlastností metodického frameworku RUP. Cílem praktické části je vytvoření postupů a modelů, pomocí kterých se implementuje systém pro správu finančních portfolií.
Abstract:
In the theoretical part are described the basic features of the methodological framework RUP. The result of the practical part is the creation methods and models, by which implements a system for managing financial portfolios.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 8. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 9. 2010
  • Supervisor: Ing. Jaroslav Lach

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Plavec, Petr. Projekt návrhu a tvorby webového informačného systém pre správu a optimalizáciu finančných portfólií. Pardubice, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky