Bc. Martina Peštová

Diplomová práce

Marketingová komunikace malé obce v oblasti cestovního ruchu s přihlédnutím k audiovizuální podpoře

Marketing prospects of a small village in tourism with regard to AV support
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je analýza marketingového prostředí obce Petrovice u Sedlčan a jejích stávajících propagačních prostředků na základě teorie marketingu měst a obcí a cestovního ruchu. Na tento rozbor navazuje návrh projektu AV podpory obce a jeho realizace, včetně použití vytvořeného propagačního videa.
Abstract:
This diploma thesis deals with an analysis of the marketing environment of the village Petrovice u Sedlčan and an analysis of existing promotional tools based on the theory of cities and villages and tourism. This study is followed by a draft of AV support project and its realization, including the mode of use.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Slavomír Paravičiny
  • Oponent: PhDr. Pavel Čírtek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní