Theses 

Úloha marketingové komunikace v marketingovém řízení města a obce – Bc. Petra Svačinová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Petra Svačinová

Diplomová práce

Úloha marketingové komunikace v marketingovém řízení města a obce

The Role of Marketing Communication at Marketing Management in Cities and Municipalities

Anotace: Tato diplomová práce řeší problematiku marketingové komunikace města a použití komunikačních nástrojů. Tato problematika byla řešena pomocí SWOT analýzy města, konkrétně Jáchymova. Byly zanalyzovány jednotlivé komunikační nástroje, které město používá a na základě těchto poznatků navrženy nové. Hypotéza o věnování mála investičních prostředků do komunikace města byla dokázána. Přínosem této práce je možnost zlepšení komunikace města Jáchymova s interní i externí veřejností.

Abstract: This thesis solve the issue of marketing communication of a city and the use of communication tools . This problem was solved by using SWOT analysis of the city, specifically Jáchymov. Various communication tools used by the city were analyzed and on the basis of these findings suggested new ways. The hypothesis of investment too less financial ments too komunikation of city was proved. The contribution of this work is the ability to improve communication between city Jáchymov with internal and external public.

Klíčová slova: Marketing města, Komunikace města, Komunikační nástroje, SWOT analýza, Spolupráce se subjekty

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Pavel Klička
  • Oponent: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 23:41, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz