Theses 

Analýza dosavadní podpory rozvoje venkovských obcí v rámci Programu rozvoje venkova v ČR 2007 - 2013 se zvláštním zřetelem na Osu IV. Leader – Bc. Ivana GREGOROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Strukturální politika EU a rozvoj venkova

Bc. Ivana GREGOROVÁ

Diplomová práce

Analýza dosavadní podpory rozvoje venkovských obcí v rámci Programu rozvoje venkova v ČR 2007 - 2013 se zvláštním zřetelem na Osu IV. Leader

Analysis of existing support development of rural communities as part of Rural development programs in the Czech Republic 2007 -2013 with special emphasis on Axis IV. Leader

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční podpory mikroregionů Chelčicko Lhenického a Vlachova Březí prostřednictvím místních akčních skupin MAS Rozkvět zahrady jižních Čech a LAG Chance in nature v rámci Programu rozvoje venkova v ČR za období 2007 -2013, se zvláštním zřetelem na Osu IV. Leader. Teoretická část práce vymezuje základní pojmy rozvoje venkova, jako je vymezení venkova, charakteristika obyvatel a aktérů rozvoje venkova, Program rozvoje venkova ČR 2007 -2013 a metoda Leader, jejíž principy využívají místní akční skupiny při získávání podpory z fondů EU. Praktická část je zaměřena na zhodnocení dosavadní podpory obou mikroregionů v rámci PRV Osy IV. Leader, na zhodnocení činnosti obou místních akčních skupin v rámci PRV Osy IV. Leader a na přínos finanční podpory a činnosti MAS pro rozvoj venkovského prostoru.

Abstract: The aim of the presented diploma thesis is the evaluation of financial support of micro-regions Chelčicko - Lhenicko and Vlachovo Březí through Local Action Groups (LAG) "Rozkvět zahrady jižních Čech" and "Chance in nature" within the Rural Development Programme in the Czech Republic for the time period of 2007-2013. Special emphasis has been given to Osy IV. Leader. The theoretical part defines the basic concepts of rural development, such as defining the rural characteristics of the population and rural development players, Rural Development Programme 2007-2013, and the Leader method. The principles of the Leader method are used by local action groups in gaining support from EU funds. The practical part is focused on the evaluation of the existing support of both micro-regions under PRV Osy IV. Leader to assess the activities of both local action groups, and the contribution of the financial support and activities of LAG to the development of rural areas.

Klíčová slova: Rozvoj venkova, mikroregion, místní akční skupina, Leader

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2015 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=33027 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

Jak správně citovat práci

GREGOROVÁ, Ivana. Analýza dosavadní podpory rozvoje venkovských obcí v rámci Programu rozvoje venkova v ČR 2007 - 2013 se zvláštním zřetelem na Osu IV. Leader. Č. Budějovice, 2015. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 09:08, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz