Bc. Julie Strylkovská

Diplomová práce

Motivace zaměstnanců v neziskové organizaci

Motivation of employees of the nonprofit organization
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá motivací zaměstnanců v neziskové organizaci. Cílem diplomové práce je odpovědět na hlavní výzkumnou otázku: Jaké faktory ovlivňují pracovní motivaci zaměstnanců v konkrétní neziskové organizaci? Práce je rozdělena do čtyř základních částí. V první části jsou vymezeny teoretické pojmy týkající se motivace, pracovní motivace, vybraných motivačních teorií a specifik neziskových …více
Abstract:
This thesis deals with employee motivation in the nonprofit organization. The objective of this thesis is to answer the principal research question: What factors influence work motivation of employees of the concrete non-profit organization? The thesis is divided into four basic parts. The first part includes theoretical specification such as motivation, work motivation, selected motivational theories …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc., Mgr. Josef Horňáček, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavel Horák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje