Mgr. Alena Buczková

Bakalářská práce

Příspěvkové organizace územních samosprávných celků

Contributory Organizations of the Territorial Self-Governing Entities
Anotace:
Ve své bakalářské práci práci na téma "Příspěvkové organizace územních samosprávných celků" jsem se zaměřila na právní úpravu příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky de lege lata. Příspěvkové organizace si územní samosprávné celky zřizují pro zajištění takových činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu …více
Abstract:
My thesis called “Contributory Organizations of the Territorial Self-Governing Entities” concentrates on legal regulations of contributory organizations that are established by territorial self-governing entities de lege lata. The contributory organization supplies services that are usually non-profit and whose range, structure and complexity demand detached legal subjectivity. In my thesis I deal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta