David Holman

Doctoral thesis

Metodologie nákladového ocenění produktivity Lean využívané v řízení logistických řetězců v tržních podmínkách 2. dekády 21. století

Cost estimation methodology of productivity LEAN utilized in supply chain in market conditions of 2nd decade of 21. century.
Abstract:
Disertační práce se zabývá analýzou nákladového ocenění produktivity hromadného a štíhlého logistického systému a jejich porovnáním. Zaměřena je především na metodologii nákladového ocenění aktuálně využívaných logistických řetězců. V teoretické části shrnuje aktuální dosažené poznání v oblasti produktivity, filosoficko-teoretických východiscích logistiky a charakteristiky aktuálního tržního prostředí …more
Abstract:
The doctoral thesis is dedicated to cost estimation analysis of mass and lean logistics system productivity including their comparison. The main focus is on methodology of cost estimation of currently used supply chains. The methodological part encompasses contemporary knowledge of productivity, philosophical background of Logistics and identification of today market conditions emphasizing the importance …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 9. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 12. 2012
  • Supervisor: Petr Pernica
  • Reader: Lubomír Zelený, Ivan Gros

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34086

Vysoká škola ekonomická v Praze

Doctoral programme / field:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management