Bc. Kateřina Cigánková

Diplomová práce

Produktivita práce jako determinant růstu mezd ve vybraném podniku

Labour productivity as a determinant of wage growth in a company
Anotace:
Diplomová práce „Produktivita práce jako determinant růstu mezd ve vybraném podniku“ se zaměřuje na srovnání úrovně mzdových nákladů a produktivity práce českého aplikačního podniku s podnikem německým. Tato práce má charakter ověřovací studie a obsahuje modelové zvýšení průměrných mzdových nákladů na německou úroveň, ve vazbě na dosaženou úroveň produktivity práce. V práci je provedena také analýza …více
Abstract:
The master thesis “Labour productivity as a determinant of wage growth in a company” is focused on comparison of labour costs level and labour productivity level of chosen Czech and German companies. This thesis has a character of a validation study and it includes an increase in average labour costs of the Czech company at the German level, in relation to level of labour productivity. Moreover, it …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. František Kalouda, CSc.
  • Oponent: Ing. Filip Hampl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta