Ing. Katarína KARASOVÁ

Master's thesis

Projekt optimalizace počtu pracovníků ve výrobní buňce výroby autoplášťů ve společnosti Continental Matador Rubber, s. r. o.

Project of employees optimalization in the manufacturing cell producing car tires in Continental Matador Rubber, s. r. o.
Anotácia:
Diplomová práce je zaměřena na stanovení optimálního počtu pracovníků ve výrobní buňce výroby autoplášťů ve společnosti Continental Matador Rubber, s. r. o. Členěna je na dvě části: teoretickou a praktickou, skládající se z analýzy a návrhu projektu. Na teoretická východiska navazuje analytická část. Pro analyzování současného stavu na pracovišti konfekce a samotného procesu konfekce sloužil simulační …viac
Abstract:
The thesis is focused on the optimal manpower count determination of manufacturing cell of car tyres production in Continental Matador Rubber, s. r. o. company. It´s divided into two parts: theoretical and practical. Practical part consists of analysis and project proposal. The analysis is supported by necessary theoretical background. For current tyre building area and tyre building status, was used …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010
Identifikátor: 16497

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2010
  • Vedúci: doc. Ing. David Tuček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KARASOVÁ, Katarína. Projekt optimalizace počtu pracovníků ve výrobní buňce výroby autoplášťů ve společnosti Continental Matador Rubber, s. r. o.. Zlín, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe