Ing. Katarína KARASOVÁ

Master's thesis

Projekt optimalizace počtu pracovníků ve výrobní buňce výroby autoplášťů ve společnosti Continental Matador Rubber, s. r. o.

Project of employees optimalization in the manufacturing cell producing car tires in Continental Matador Rubber, s. r. o.
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na stanovení optimálního počtu pracovníků ve výrobní buňce výroby autoplášťů ve společnosti Continental Matador Rubber, s. r. o. Členěna je na dvě části: teoretickou a praktickou, skládající se z analýzy a návrhu projektu. Na teoretická východiska navazuje analytická část. Pro analyzování současného stavu na pracovišti konfekce a samotného procesu konfekce sloužil simulační …more
Abstract:
The thesis is focused on the optimal manpower count determination of manufacturing cell of car tyres production in Continental Matador Rubber, s. r. o. company. It´s divided into two parts: theoretical and practical. Practical part consists of analysis and project proposal. The analysis is supported by necessary theoretical background. For current tyre building area and tyre building status, was used …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2010
Identifier: 16497

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2010
  • Supervisor: doc. Ing. David Tuček, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KARASOVÁ, Katarína. Projekt optimalizace počtu pracovníků ve výrobní buňce výroby autoplášťů ve společnosti Continental Matador Rubber, s. r. o.. Zlín, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe