Bc. Gabriela Ištoková

Master's thesis

Ratingové agentúry a svetová finančná kríza

Rating Agencies and World Financial Crisis
Abstract:
IŠTOKOVÁ, Gabriela, Bc: Rating agencies and world financial crisis. [Thesis]. Bankovní institut vysoká škola Praha, foreign university Banská Bystrica. Department of finance, accounting and insurance. Head of theses: doc. Ing. Rajmund Mirdala, Phd. Defended in the year: 2013. Number of pages: 82 The thesis deals with the issue of complicity of the credit rating agencies to the global financial crisis …more
Abstract:
IŠTOKOVÁ, Gabriela, Bc: Ratingové agentúry a svetová finančná kríza. [Diplomová práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií, účtovníctva a poisťovníctva. Vedúci práce: doc. Ing. Rajmund Mirdala, Phd. Rok obhajoby: 2013. Počet strán: 82 Diplomová práca sa zaoberá otázkou spoluviny ratingových agentúr na vzniku svetovej finančnej krízy. Naším …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2013
  • Supervisor: doc. Ing. Rajmund Mirdala, PhD.
  • Reader: Doc. Ing. Václav Dufala, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK