Bc. Gabriela Ištoková

Diplomová práce

Ratingové agentúry a svetová finančná kríza

Rating Agencies and World Financial Crisis
Abstract:
IŠTOKOVÁ, Gabriela, Bc: Rating agencies and world financial crisis. [Thesis]. Bankovní institut vysoká škola Praha, foreign university Banská Bystrica. Department of finance, accounting and insurance. Head of theses: doc. Ing. Rajmund Mirdala, Phd. Defended in the year: 2013. Number of pages: 82 The thesis deals with the issue of complicity of the credit rating agencies to the global financial crisis …více
Abstract:
IŠTOKOVÁ, Gabriela, Bc: Ratingové agentúry a svetová finančná kríza. [Diplomová práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií, účtovníctva a poisťovníctva. Vedúci práce: doc. Ing. Rajmund Mirdala, Phd. Rok obhajoby: 2013. Počet strán: 82 Diplomová práca sa zaoberá otázkou spoluviny ratingových agentúr na vzniku svetovej finančnej krízy. Naším …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Rajmund Mirdala, PhD.
  • Oponent: Doc. Ing. Václav Dufala, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance