Ivana Gajdošová

Bakalářská práce

Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

CEO srl.
Abstract:
ANOTATION Bachelor’s thesis is concerned mostly with the topic of procurator, their duties from which their acting and making decision is done. Globally legal regulations are of dispositive facts character what is understandable whereas it is about private law. We leave space for modification of social treaty or in regulations e.g. at prohibition of competition, the way of acting, modification of voting …více
Abstract:
Anotácia Bakalárska práca je zameraná hlavne na tému konateľov, ich povinnosti, od ktorých sa v praxi odvíja ich konanie, rozhodovanie. Celkovo je právna úprava značne dispozitívneho charakteru, čo je pochopiteľné, keďže ide o oblasť súkromného práva. Ponecháva sa priestor na úpravu v spoločenskej zmluve alebo v stanovách napr. pri zákaze konkurencie, spôsobe konania, úprave hlasovania a pod. pričom …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. JUDr. Juraj Špirko, CSc.
  • Oponent: JUDr. Adriána Palajová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře