Bc. Andrea Eskisan

Diplomová práce

Übersetzen als integraler Bestandteil des Deutschunterrichts. Eine kritische Betrachtung der Übersetzungstradition im DaF-Bereich

Translation as an integral part of German classes. A critical regard to the translation tradition in the domain German as a foreign language
Abstract:
In this master’s thesis, I analyse translation in German classes for foreigners by reference to textbooks. The theoretical part presents a summary about translation studies and the role of the translator, furthermore about the teaching of German for foreigners and textbooks in general. In the practical part, an analysis of selected textbooks concerning the complex of translation problems is performed …více
Abstract:
V mé magisterské práci jsem analyzovala překládání ve výuce německého jazyka pro cizince se zaměřením na učebnice. Teoretická část nabízí stručný přehled o překladatelství a roli překladatele, dále o oboru němčina jako cizí jazyk a o učebnicích všeobecně. V praktické části jsem provedla analýzu vybraných učebnic vzhledem k problematice překladatelství. Dále zde popisuji průzkum o vyučování německého …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2012
  • Vedoucí: doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta