Pavel JANOVSKÝ

Bakalářská práce

Kriminalita adolescentů v okrese Frýdek-Místek

Crime adolescents in Frýdek-Místek
Anotace:
Tématem předkládané bakalářské práce je kriminalita adolescentů v okrese Frýdek-Místek. Cílem práce je v kompilační části seznámit s pojmy a informacemi týkajícími se kriminality a adolescence, přiblížit vybrané kriminogenní faktory, vybrané rizikové chování spjaté s obdobím adolescence, cíle a úlohy tohoto období, vývojové změny v něm probíhající, podat obraz vývoje a struktury kriminality adolescentů …více
Abstract:
The topic of this bachelor´s thesis is adolescents´criminality in Frýdek-Místek District. The aim of the thesis in its compilation part is to introduce terms and information relating to criminality and adolescence, to describe chosen criminogenic factors, risky behaviours associated with the adolescent stage, its aims and targets and evolutionary changes that take place during this stage, and to depict …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2014
Zveřejnit od: 2. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Václav Bouřa

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANOVSKÝ, Pavel. Kriminalita adolescentů v okrese Frýdek-Místek. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace