Karel Kučerovský

Bachelor's thesis

Consumer Loyalty and Brand image as keys to enduring the Covid 19 crisis – The case of Coca Cola.

Loajalita spotřebitele a brand image jako klíče k překonání krize Covid 19 - případ Coca Cola.
Abstract:
Hlavním cílem této bakalářské práce je definovat klíčové prvky loajality spotřebitele a brand image značky v éře Covid 19 v České republice. Dalším cílem této bakalářské práce je zodpovězení otázky, jak udržet povědomí o značce a jak udržet konzumaci spotřebitele během pandemie Covid 19, kdy se většina lidí snaží šetřit. První část bakalářské práce je teoretická, v teoretické části autor bakalářské …more
Abstract:
The main Goal of this Bachelor thesis is to to define key elements of consumer loyalty and brand image in the Covid 19 era in Czech Republic and to maintain brand awareness and consumer participation during the Covid crisis. First part of the bachelor thesis is theoretical part, in the theoretical part the author of the thesis analyzes following specific objectives: 1. To study how brand image can …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 9. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2021
  • Supervisor: Andrea Escobar Rios
  • Reader: Petr Král

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/82829

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Mezinárodní ekonomické vztahy / International Business