Tereza BRANDOVÁ

Bakalářská práce

Role radiologického asistenta při dodržování zásad radiační ochrany při práci se zdroji ionizujícího záření

Role of radiographer in radiation protection during work with sources of ionizing radiation
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá radiační ochranou v kombinaci s prací se zdroji ionizujícího záření v lékařských zařízeních. V teoretické části jsou popsány druhy ionizujícího záření, základní jednotky a specifika radiační ochrany na oddělení radiodiagnostiky, radiační onkologie a nukleární medicíny. V praktické části jsou zpracovány dotazníky vyplněné radiologickými asistenty. Dotazníky mapují přístup …více
Abstract:
My bachelor thesis deals with radiation protection and work with ionizing radiation in medical sphere. In theoretical part there is described ionizing radiation, basic units of ionizing radiation and specifics of radiation protection ond radiodiagnostic, oncologic and nuclear medicine department. In practical part there are responds of radiographers to questionnaires. Questionnaires are giving us informations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Bc. Kamila Honzíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BRANDOVÁ, Tereza. Role radiologického asistenta při dodržování zásad radiační ochrany při práci se zdroji ionizujícího záření. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/