Daniela Sršňová

Bachelor's thesis

Raná péče a rodina s dítětem s postižením

Early intervention and families with handicapped childern
Abstract:
Raná péče jako sociální služba. Jaký vliv má působení rané péče na kvalitu života rodin s postižením. Aspekty prevence rané péče vzhledem k sociálně patologickým jevům jako příčinám sociálního vyloučení. Metody: literární analýza a studium dokumentů, kasuistiky uživatelů, nestandardizované rozhovory. Kvalitativní výzkum.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 3. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2010
  • Supervisor: Daniela Květenská, Markéta Sieglová
  • Reader: Iva Jedličková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Hradec Králové. Archiv