Daniela Sršňová

Bachelor's thesis

Raná péče a rodina s dítětem s postižením

Early intervention and families with handicapped childern
Anotácia:
Raná péče jako sociální služba. Jaký vliv má působení rané péče na kvalitu života rodin s postižením. Aspekty prevence rané péče vzhledem k sociálně patologickým jevům jako příčinám sociálního vyloučení. Metody: literární analýza a studium dokumentů, kasuistiky uživatelů, nestandardizované rozhovory. Kvalitativní výzkum.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 3. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB839

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2010
  • Vedúci: Daniela Květenská, Markéta Sieglová
  • Oponent: Iva Jedličková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv