Zuzana Plesníková

Diplomová práce

Návrh strategie email marketingu pro e-shop s módními doplňky

Email Marketing Strategy Design for E-shop with Fashion Accessories
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na oblast přímého marketingu, především email marketingu. Jejím cílem je pro vybranou módní značku BeWooden vytvořit novou komplexní email marketingovou strategii. První část práce je věnována teoretické rešerši týkající se přímého marketingu, email marketingu, jejího legislativního rámce a dále například copywritingu. Další kapitola blíže charakterizuje vybranou společnost …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the direct marketing, especially on email marketing. The aim of this thesis is create a new comprehensive email marketing strategy for the selected fashion brand BeWooden. The first part of the thesis is devoted to theoretical research related to direct marketing, email marketing, legislative framework and, for example, copywriting. The next chapter describes in more …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2020
  • Vedoucí: Pavlína Kozáková
  • Oponent: Petrana Čerbáková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava