Theses 

PRŮZKUM A PŘEHLED VYBRANÝCH VODNÍCH PLOCH VHODNÝCH PRO VODNÍ SPORTY A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY V OLOMOUCKÉM KRAJI – Bc. Lucie HŮVROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Lucie HŮVROVÁ

Bakalářská práce

PRŮZKUM A PŘEHLED VYBRANÝCH VODNÍCH PLOCH VHODNÝCH PRO VODNÍ SPORTY A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY V OLOMOUCKÉM KRAJI

Anotace: Práce se zabývá vodními plochami Olomouckého kraje poskytujícími vodní prostředí, které jsou vhodná pro sportovní činnosti, rekreaci a volný čas. V teoretické části je stručně popsán systém tělesné kultury, volný čas, jednotlivé vodní plochy a vodní sporty. Praktická část se zabývá konkrétními vodními plochami Olomouckého kraje, jejich popisem a možnostmi jejich využití pro vodní sporty, volný čas a rekreační činnosti. Cílem této bakalářské práce je průzkum, zhodnocení a zmapování vodních ploch řek, jezer, rybníků, lomů, pískoven a přehrad s určením jejich vhodnosti pro sportovní, volnočasové a rekreační využití.

Abstract: The thesis deals with the Olomouc region's localities, providing water resources suitable for sport and recreation. In the theoretical part there is described of the system of physical culture and leisure time and we find the describtion of individual water areas and water sports. In the practical part, we acquaint with specific water bodies of the Olomouc Region, their description and the possibilities of their using for water sports and recreational activities. The aim of this bachelor thesis is to survey, evaluate and map water bodies rivers, lakes, ponds, quarries, sandstones and dams and determine their suitability for sport, leisure activities and recreational using.

Klíčová slova: Olomoucký kraj, volnočasové aktivity, vodní sporty, přírodní koupaliště, jezera, řeky, přehrady, nádrže, SWOT analýza

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jiří Vrba

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=228617 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury

Jak správně citovat práci

HŮVROVÁ, Lucie. PRŮZKUM A PŘEHLED VYBRANÝCH VODNÍCH PLOCH VHODNÝCH PRO VODNÍ SPORTY A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY V OLOMOUCKÉM KRAJI . Olomouc, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 16:56, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz