Mgr. Jana Slováčková, Ph.D.

Disertační práce

Reaktivace teplotně senzitivních mutantů p53

Reactivation of temperature - sensitive p53 mutants
Anotace:
Nádorový supresor p53 hraje důležitou roli v prevenci nádorového onemocnění. V odpovědi na různé stresové signály p53 kontroluje základní buněčné funkce především regulací exprese svých cílových genů. Částečná nebo úplná ztráta funkce p53 se dramaticky odráží v náchylnosti buněk k maligní transformaci. Více než 50% lidských nádorů obsahuje mutaci v genu p53. Teplotně závislé (td) mutace p53 představují …více
Abstract:
The tumor suppressor p53 plays an important role in cancer prevention. In response to various stress signals, p53 controls essential cell functions by regulating expression of its target genes. Partial or full loss of the p53 function is reflected in susceptibility of cells to malignant transformation. The p53 gene is mutated in about 50% of human cancers. Temperature-dependent (td) p53 mutations represent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 9. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 10. 2010
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D., RNDr. Marie Brázdová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta