Petra Benušová

Diplomová práce

Analýza přístupu organizací k reportování společenské odpovědnosti organizací

Analysis of Organizations Approach to Corporate Social Responsibility Reporting
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na reporting společenské odpovědnosti podniků. Teoretická část se zabývá Společenskou odpovědností podniků (CSR) a jejími základními pilíři, na nichž celý koncept CSR stojí. Dále popisuje standardy CSR, pomocí nichž podniky měří a hodnotí své společensky odpovědné chování a také definuje samotný CSR reporting. Pozornost je pak věnována nejvyužívanějšímu standardu Global …více
Abstract:
Diploma thesis is focused of corporate responsibility reporting. The theoretical part follows the concept of corporate social responsibility (CSR) of the companies and its foundation pillars on which the whole concept CSR is based. Further it describes the CSR standards by which companies measure and evaluate their social responsible behaviour and also defines the CSR reporting itself. The attention …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: Zdenka Hofbruckerová
  • Oponent: Růžena Petříková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management kvality