Theses 

Využití technik sekvenování nové generace (NGS) v prenatální a preimplantační genetické diagnostice – Mgr. Michaela Piscová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Michaela Piscová

Bakalářská práce

Využití technik sekvenování nové generace (NGS) v prenatální a preimplantační genetické diagnostice

Next-generation sequencing (NGS) in prenatal and preimplantation genetic diagnostics

Anotace: Tato bakalářská práce popisuje metody sekvenování nové generace (NGS) a jejich využití v prenatální a preimplantační genetické diagnostice. Úvodní část práce se zabývá historií sekvenování, dále následuje charakteristika NGS a popis jednotlivých sekvenačních platforem. Další kapitola se zaměřuje na prenatální diagnostikou využívající NGS. Je v ní zahrnut popis volné fetální DNA a přehled možného diagnostického využití NGS při detekci chromozomových aneuploidií a monogenních onemocnění. Závěrečná část práce je věnována preimplantační genetické diagnostice chromozomových aberací a monogenních onemocnění pomocí NGS.

Abstract: This bachelor thesis describes next-generation sequencing (NGS) methods and their use in prenatal and preimplantation genetic diagnostics. The first part deals with the history of sequencing, followed by characterization and description of NGS sequencing platforms. Next chapter focuses on prenatal diagnostics using NGS. This chapter includes a description of free fetal DNA and an overview of potential diagnostic use of NGS in the detection of chromosomal aneuploidies and monogenic diseases. The final part is devoted to preimplantation genetic diagnostics of chromosomal aberrations and monogenic diseases using NGS.

Klíčová slova: sekvenování nové generace, NGS, masivně paralelní sekvenování, prenatální diagnostika, preimplantační diagnostika, next-generation sequencing, massively parallel sequencing, prenatal diagnostics, preimplantation diagnostics

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Kašíková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 21:52, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz