Bc. Alena Veverková

Diplomová práce

Přínos nové generace sekvenování v diagnostice dědičných kardiologických onemocnění

Contribution of Next-Generation Sequencing in the diagnosis of inherited cardiac diseases
Anotace:
Diplomová práce se věnuje problematice diagnostiky dědičných kardiologických onemocnění metodami masivně paralelního sekvenování (MPS). Tyto metody umožňují paralelní analýzu více vzorků a více oblastí genomů v jedné analýze, což vede ke zrychlení procesu diagnostiky dědičných srdečních onemocnění, která vzhledem k heterogenitě těchto onemocnění byla dříve omezená jen na pár vybraných genů. V současné …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on the diagnosis of hereditary cardiological diseases by methods of massive parallel sequencing (MPS). These methods allow the parallel analysis of multiple samples and multiple genomic areas in one analysis, which accelerates the process of hereditary heart disease diagnosis. That was in past, due to the heterogeneity of these conditions limited to an only a few selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Jitka Kadlecová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika