Bc. Tereza Svítilová

Bakalářská práce

Spádovost za službami na Boskovicku

Travel to services in Boskovice region
Anotace:
Předmětem závěrečné práce „Spádovost za službami na Boskovicku“ je vyhodnocení parciálních mikroregionů. Každý parciální mikroregion je rozdělen na nadlokální a mikroregionální úrovni dle jednotlivých obslužných procesů v oblasti školství, zdravotnictví a maloobchodu a služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Boskovice. Zahrnuje včetně Boskovic 73 obcí. K získání potřebných dat byla použita …více
Abstract:
The subject of the bachelor thesis “Travel to services in Boskovice region” is analyzing partial micro-regions in their supralevel and micro-regional level, according to service processes in the field of education, health care, and retail and services. This survey is placed in the administrative district of municipality with extended powers of Boskovice, which includes 73 municipalities. The sending …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc.
  • Oponent: Ing. Dominika Tóthová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta