Bc. Marek Netolický

Master's thesis

Rekonstrukce ulice Průmyslová v Pardubicích

Reconstruction of street Prumyslova in Pardubice
Abstract:
Cílem diplomové práce je navržení celkové rekonstrukce sběrné komunikace ulice Průmyslové v Pardubicích. Záměrem práce je především napojení Průmyslové ulice na budoucí jihovýchodní obchvat Pardubic a úprava stávajících křižovatek s ohledem na bezpečný pohyb chodců, cyklistů a ostatních účastníků silničního provozu. Diplomová práce je zpracována ve stupni pro stavební povolení.
Abstract:
The aim of this thesis is to design complete reconstruction of collecting road Prumyslova street in Pardubice. Its main purpose is the connection of Prumyslova street to the south-east bypass of Pardubice and modification of current crossroads with regard to the safety of walkers, cyclists and other road users. This theses is elaborated in stages for building permits.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 1. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 2. 2015
  • Supervisor: Ing. František Haburaj, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Netolický, Marek. Rekonstrukce ulice Průmyslová v Pardubicích. Pardubice, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera