Bc. Alena Brožová

Diplomová práce

Využití nástroje Google Analytics v prostředí knihoven veřejných vysokých škol

The Usage of Google Analytics in the Environment of the Public University Libraries
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou současného využití analytického nástroje Google Analytics v prostředí knihoven veřejných vysokých škol. Teoretický úvod do zkoumané problematiky se zabývá vysvětlením základních pojmů (webová analytika, Google Analytics) v obecné rovině a zejména v souvislosti s knihovnami. Výzkumná část práce se skládá z dotazníkového šetření a kvalitativních rozhovorů s vybranými …více
Abstract:
The thesis deals with matters of the current usage of Google Analytics in the environment of the Public University Libraries. The theoretical introduction to the examined topic is devoted to the explanation of the basic concepts (web analytics, Google Analytics) in general and especially in connection with libraries. The exploration part consists of questionnaire survey and qualitative interviews with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Bouda
  • Oponent: PhDr. Martin Krčál, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta