Radka Uchytilová

Bakalářská práce

Reputační riziko finančních institucí

Reputational risk of financial institutions
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Reputační riziko finančních institucí“ je posouzení vlivu reputačního rizika na tržní kapitalizaci finančních institucí. První část práce se zabývá pojetím reputačního rizika, jeho definicí, zařazením do systému a způsoby měření. Druhá část potom popisuje použitý datový soubor a zvolenou metodologii pro kvantifikaci reputačního rizika. Následně je provedena tzv. event study …více
Abstract:
The goal of the bachelor thesis “Reputational risk of financial institutions” is to analyze the impact of the reputational risk to the market capitalization of financial institutions. First part of the thesis deals with the concept of reputational risk, its definition, inclusion in the system and measurement methods. Then the second part describes the used data files and the methodology chosen for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: Ph.D. Oleg Deev
  • Oponent: doc. Ing. Štefan Lyócsa, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance