Bc. Petra Antalová

Diplomová práce

Literární dílo a jeho uchopení ve výuce literatury na českých středních školách s přihlédnutím k historickému kontextu

Teaching literary works and its development in the historical context of Czech secondary education
Anotace:
Magisterská diplomová práce si klade za cíl objasnit vznik a proměny výuky literatury na českých středních školách. Pozornost je taktéž věnována historickému kontextu vývoje maturitní zkoušky a dalším aspektům spojených s tímto tématem jako jsou literární kánon a čtenářské preference. Z hlediska současné výuky literatury budou zkoumány a porovnány pedagogické přístupy a rámcový vzdělávací program. …více
Abstract:
The thesis aims to explicate the origin and the development of literature teaching in Czech secondary education. It also puts focus on the historical context of the graduation examination development and other associated aspects such as the literary canon and readers’ preferences. Pedagogical approaches and the state education framework are examined and analyzed in terms of current methods of instruction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. David Balarin
  • Oponent: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta