Mgr. et Mgr. Veronika Oškerová, Ph.D.

Disertační práce

Lidská důstojnost a lidská práva v paliativní péči

Human dignity and human rights in palliative care
Abstract:
Palliative care combines principles of medicine, philosophy, ethics and law. Caring for a person with a life-threatening illness or in the last phase of life does not require only medical treatment, but also comfort and spiritual support, social and in many cases even legal support. A rather broad insight into the situation was obtained by studying literature, palliative care systems in various countries …více
Abstract:
Paliatívna starostlivosť spája princípy medicíny, filozofie, etiky a práva. Starostlivosť o človeka v prípade život ohrozujúcej choroby a v poslednej fáze života totiž nevyžaduje iba čisto lekársku starostlivosť o jeho telesnú schránku, ale aj útechu a pomoc duchovnú, sociálnu a v mnohých prípadoch i právnu. Štúdiom odbornej literatúry, systémov paliatívnej starostlivosti v iných krajinách a ich ukotvením …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 4. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta