Claire Chudobova

Bakalářská práce

Trade customs unions and their impact on trade

Celní odbory a jejich dopad na obchod
Anotace:
Tento příspěvek se zaměřuje na celní odbory a jejich dopad na obchod. Vybrali jsme dva obchodní bloky, o kterých se domníváme, že jsou zajímavé: MERCOSUR a EU. V průběhu této práce se budeme podrobněji zabývat tím, jak byly tyto celní unie vytvořeny a na jakých cílech byly založeny. Dále je třeba přesněji porozumět složitosti těchto obchodních bloků, zmínit se o jejich historickém vývoji a ekonomické …více
Abstract:
This paper concentrates on customs unions and their impact on trade. We have chosen two trading blocs that we believe are interesting cases: MERCOSUR and EU. Throughout the thesis, we will look more closely into how those customs unions were created and on what objectives were they based upon. Furthermore, to understand more precisely the complexity of those trading blocs, we will talk about their …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2017
  • Vedoucí: Ludmila Štěrbová
  • Oponent: Jaroslav Halík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71250