Bc. Tomáš Urubčík

Diplomová práce

Společná obchodní politika a její vliv pro Českou republiku po vstupu do Evropské unie

The common trade policy and its implications for the Czech Republic after its accession to the European Union
Anotace:
Česká republika začala po vstupu do Evropské unie uplatňovat společnou obchodní politiku Evropské unie. Tato práce je věnována společné obchodní politice Evropské unie od jejích historických počátků až po současnost, včetně vývoje obchodní politiky v České republice do jejího vstupu. Závěrečná část práce se věnuje dopadům společné obchodní politiky a společné zemědělské politiky na Českou republiku …více
Abstract:
The Czech Republic began after its entry to the European Union to apply common trade policy of the European Union. This work is devoted to the common trade policy of European Union from its historical origins to the present, including the development of trade policy in the Czech Republic in its entry. The final part deals with the effects of the common trade policy and common agricultural policy in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 7. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2010
  • Vedoucí: Ing. Michal Částek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martina Šudřichová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní