Mgr. Pavel Štěpáník

Diplomová práce

Zpravodajské služby a jejich úloha v boji proti organizovanému zločinu a terorismu

Intelligence Services and their Role in Fight with Organized Crime and Terrorism
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o tom, jaká je úloha zpravodajských služeb (především zpravodajských služeb České republiky) v boji proti organizovanému zločinu a terorismu. V práci je uvedena stručná historie československého a českého zpravodajství, definice pojmu zpravodajství, výčet principů, které se ve zpravodajství uplatňují, zpravodajský cyklus a rozbor organizace, postavení, úkolů a specifických …více
Abstract:
This diploma thesis describes the main function of the intelligence services (especially the intelligence services in Czech Republic) in the fight against organized crime and terrorism. Firstly, the history of Czechoslovakian and Czech intelligence is briefly described in this thesis. The work denotes also the definition of the term intelligence, enumeration of the principles which are used in intelligence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo