Bc. Dominik Šulák

Bachelor's thesis

Brownfield management

Brownfield management
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou brownfield managementu na území Jihomoravského kraje. Práce se opírá o kvantitativní data poskytované Jihomoravským krajem, Regionální Rozvojovou Agenturou Jižní Moravy a data z vlastního šetření. Z těchto dat je sestavena databáze regenerovaných brownfieldů a také mapa přibližující prostorové rozmístění stávajících brownfieldů v rámci JMK. V práci jsou popsány …more
Abstract:
Bachelor thesis deals with brownfield management in the area of South Moravian region. Work is based on quantitative data provided by South Moravia region, Regional Development Agency of South Moravia and particular research. From these data is formed database of regenerated brownfields and also map, which contains spatial information of actual brownfields within South Moravia region. There are 3 case …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2018
  • Supervisor: RNDr. Robert Osman, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Petr Klusáček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta