Bc. Lucie RYCHTAŘÍKOVÁ

Diplomová práce

Legislativní proces v Evropské unii. Analýza zapojených aktérů ve vybraných veřejných politikách

Legislative process in the European Union. Analysis of involved participants in selected public policies
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá legislativním procesem Evropské unie, jež je velmi komplexní a do kterého zasahuje kromě formální trojice institucionálních aktérů (Evropský parlament, Evropská komise a Rada Evropské unie) velké množství nejrůznějších aktérů. Cílem této práce je provést rozbor a klasifikaci aktérů zapojených do legislativního procesu na příkladech konkrétních právních předpisů a následně …více
Abstract:
This diploma thesis examines the legislative process of the European Union, which is very complex and involves (excluding the formal trio of institutional actors - European Parliament, European Commission and Council of the European Union) a wide range of various actors. The aim of the thesis is to define the actors who participate in this process and try to influence it in their interest.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Jurek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RYCHTAŘÍKOVÁ, Lucie. Legislativní proces v Evropské unii. Analýza zapojených aktérů ve vybraných veřejných politikách. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/