Bc. Hana HOŠÍKOVÁ

Diplomová práce

Legislativní proces v Evropské unii - tvorba sekundárního práva Evropské unie

The Legislative Process in the EU - the Creation of Secondary Law of the EU
Anotace:
Diplomová práce pojednává o problematice legislativního procesu v Evropské unii a schvalování a přijímání sekundárních aktů Unie. Základní cíl práce je komparace stavu legislativní procedury před přijetím Smlouvy o fungování Evropské unie (Lisabonská smlouva) a po jejím přijetí, a dále zkoumání zda mělo přijetí smlouvy významný vliv na tvorbu sekundárních aktů. Práce je postupně členěna do čtyř základních …více
Abstract:
The thesis deals with the issues of legislative process in the European Union and the approval and adoption of secondary acts of the Union. The basic aim of the work is to compare the situation of the legislative procedure before adoption of the Treaty on European Union (Lisbon Treaty) and after its adoption, and examining whether the adoption of the Treaty had a significant influence on secondary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011
Identifikátor: 122572

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Ondrej Hamul´ák

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOŠÍKOVÁ, Hana. Legislativní proces v Evropské unii - tvorba sekundárního práva Evropské unie. Olomouc, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 31. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Evropská studia se zaměřením na evropské právo

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 7hdv3y 7hdv3y/2
12. 5. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
12. 5. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.