Michaela Vavrečková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Etická hlediska Institutu dříve vyslovených přání

Anotace:
Absolventskou práci můžeme rozdělit na dvě části. V první části se zaměřuji na vymezení pojmů spojených s otázkou umírání a smrti z pohledu sociální práce a sociálních zařízení. Dále na základě odborných zdrojů představuji Institut dříve projeveného přání a jeho vývoj v ČR i v zahraničí. Ve druhé části se věnuji etickým aspektům Institutu dříve projeveného přání. V práci jsou nastíněné eticky problematické …více
Abstract:
The thesis can be divided in two parts. In the first part I focus on defining the concepts of dying and death from the perspective of social work and social facilities. Furthermore, on the basis of professional or scholarly sources, I present the Institute of advanced directives and it is development in the Czech Republic and abroad. In the second part I focus on ethical aspects of the institute. I …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Vlastimil Vohánka, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Eva Kubíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

vyšší odborný program / obor:
Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce