Bc. David PROCHÁZKA, DiS.

Master's thesis

Mechanická trombektomie katétrem Rotarex v léčbě akutních a subakutních uzávěrů tepen dolních končetin

Mechanical thrombectomy using the Rotarex catheter in the treatment of acute and subacute occlusions of limb arteries
Abstract:
Akutní a subakutní formy ischemické choroby dolních končetin (ICHDK) představují závažnou medicínskou problematiku, protože u nich může docházet k ohrožení končetiny. Cílem předložené retrospektivní monocentrické studie bylo zhodnocení efektivity a bezpečnosti perkutánní mechanické trombektomie katétrem Rotarex v terapii těchto forem ICHDK. Hodnotíme bezprostřední a dlouhodobé výsledky a komplikace …more
Abstract:
Acute and subacute forms of ischemic disease of the lower extremities (peripheral arterial disease - PAD) represent a serious medical issue, as they may potentially lead to limb loss. The aim of this retrospective monocentric study was to evaluate the efficacy and safety of percutaneous mechanical thrombectomy using the Rotarex catheter in the treatment of such forms of PAD. We evaluated the immediate …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2021

Thesis defence

 • Supervisor: MUDr. František Staněk, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PROCHÁZKA, David. Mechanická trombektomie katétrem Rotarex v léčbě akutních a subakutních uzávěrů tepen dolních končetin. Olomouc, 2021. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta zdravotnických věd

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta zdravotnických věd

Palacký University Olomouc

Faculty of Health Sciences

Master programme / field:
Imaging Technology in Diagnostic Radiology / Imaging Technology in Diagnostic Radiology

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses b1fb3s b1fb3s/2
14/5/2021
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.