Bc. Jitka Neumanová

Bakalářská práce

Kreditní karty v ČR

Credit cards in the Czech Republic
Anotace:
Předmětem mé bakalářské práce „Kreditní karty v ČR“ je rozbor aktuální situace na českém trhu kreditních karet. První část je zaměřena na jejich historický vývoj, členění a vysvětlení základních pojmů. Druhá část se zaměřuje na porovnání nabídkových portfolií konkrétních bank. Závěr práce je věnován shrnutí základních poznatků a závěrů.
Abstract:
The subject of the bachelor thesis “Credit cards in the Czech Republic” is to analyze the current situation on the Czech credit card market. The first part focuses on the historical development, structure and explanation of basic concepts. The second part focuses on the comparison of the supply of specific portfolios of banks. The end is devoted to summarizing fundamental information and conclusion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Tichý, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miroslav Červenka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Bankovnictví