Bc. Michal Denár

Diplomová práce

Implementace otevřeného knihovního systému Koha v teorii a praxi

Implementation of open-source ILS Koha, theory and practice
Anotace:
Diplomová práce se zabývá aspekty implementace otevřených knihovních systémů. Teoretická část se věnuje návrhu obecné metodologie, která by měla pomoci knihovnám při přechodu na otevřené knihovní systémy. Metodologie čerpá z rámce COBIT, normy ČSN ISO/IEC 15288:2002 a metodologie QSOS. Součástí teoretické části je také shrnutí historie nasazování otevřených knihovních systémů ve světě i u nás. Praktická …více
Abstract:
This thesis deals with aspects of the implementation of open library systems. The theoretical part is devoted to design of a general methodology that should help libraries with the transition to an open library systems. The methodology draws on the COBIT framework, standards ISO/IEC15288: 2002 and methodology QSOS. In the theoretical part is also included brief summary of the history of implementing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Martin Krčál, DiS.
  • Oponent: Ing. Martin Vojnar

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta