Bc. Karolína Štipčáková

Bakalářská práce

Turistický potenciál vinařských podoblastí mikulovské a velkopavlovické se zaměřením na ruskou klientelu

Tourist Potential of the Wine Subregions of Mikulov and Velké Pavlovice Focused on Russian Clients
Anotace:
Hlavním cílem této bakalářské diplomové práce je odhalit potenciál vinařských podoblastí mikulovské a velkopavlovické se zaměřením na ruskou klientelu. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část popisuje, co je to cestovní ruch a vinařská turistika. Dále popisuje, k čemu slouží nástroje SWOT analýza a marketingový mix a shrnuje vinařské podoblasti. Praktická část se zabývá zkoumáním potenciálu …více
Abstract:
The main goal of this bachelor thesis is to discover the potential of Mikulovska and Velkopavlovicka wine districts with focus on Russian clientele. The thesis is divided into two parts. The first, theoretical part defines tourism and wine tourism, it describes what purpose tools as SWOT analysis and marketing mix serve and it gives us background on the wine districts. The practical part observes the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2020
  • Vedoucí: prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.
  • Oponent: Mgr. Pavel Pilch

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu