Petr MEJZLÍK

Bakalářská práce

Technologie kompostování ve vacích a vermikompostování.

The Technology of Ag-bag Composting and Vermicomposting.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá technologií kompostování ve vacích a vermikompostováním (výroba biohumusu pomocí žížal). Práce ve svém obsahu využívá dosavadní dostupné poznatky v oblasti kompostování bioodpadů. V úvodní části práce jsou specifikovány zpracovávané odpady, průběh a časová náročnost technologických procesů kompostování. Dále jsou zde popsány vlastnosti a využití výsledného produktu. V následující …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on technology of ag-bag composting and on vermicomposting (the produce of biohumus by earthworms). The thesis in its content uses existing accessible knowledge of biowaste composting. In the opening the processed waste, progress and time demands of technologic composting process are specified. Further, the quality and use of resulting product are described. In the next …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2013
Zveřejnit od: 12. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Marie Šístková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MEJZLÍK, Petr. Technologie kompostování ve vacích a vermikompostování.. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 12. 4. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses b3197t b3197t/2
20. 5. 2013
Složky
Soubory
Bulánová, L.
21. 5. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.