Vlasta GOBYOVÁ

Diplomová práce

Komunální volby v ČR - rozbor voleb do zastupitelstva v obci Teplýšovice

Municipal elections in the Czech Republic - analysis of municipal election in village Teplýšovice
Anotace:
Tato práce pojednává o volbách do zastupitelstev obcí, které jsou nedílnou součástí každého života v demokratické společnosti. Autorka práce komplexně popisuje komunální volby, konkrétně právní zakotvení voleb, druhy volebního práva, formy a možnosti kandidatury, způsoby hlasování, zahájení, průběh a skončení hlasování, zjištění výsledků a vznik a zánik mandátu. Taktéž autorka obohacuje práci o judikaturu …více
Abstract:
This thesis describes elections to municipal councils, which is part of every life in a democratic society. The author of the thesis describes municipal elections, namely the legal anchoring of elections, types of electoral right, forms and possibilities of candidacy, methods of voting, initiation, course and end of voting, finding out results and creation and termination of mandate. The author also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GOBYOVÁ, Vlasta. Komunální volby v ČR - rozbor voleb do zastupitelstva v obci Teplýšovice. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Veřejná správa / Veřejná správa